تاريخ : شنبه ٢٤ اردیبهشت ۱۳٩٠ | ۱۱:٢٤ ‎ب.ظ | نویسنده : Faezeh | نظرات ()

با توجه به اینکه میزان انرژی مورد نیاز روزانه این گروه سنی در حدود 1300 کیلوکالریست، برنامه غذایی ذیل به گونه ای تنظیم شده است که حداقل 60 درصد نیازهای کالریکی این کودکانبا مصرف 3 وعده ی صبحانه، میان وعده صبح و ناهار تأمین شود:

 صبحانه:

روزاول: یک برش نان سنگک یا 3 برش نان لواش - یک عدد تخم مرغ آب پز - چای شیرین

روزدوم: یک برش نان سنگک یا 3 برش نان لواش-30 گرم پنیر (به اندازه یک قوطی کبریت) - چای شیرین

روزسوم: یک برش نان سنگک یا 3 برش نان لواش -10گرم عسل یا مربا (یک قاشق غذاخوری سرصاف) - چای

روز چهارم: همانند روز اول

روز پنجم: همانند روز دوم

روز ششم: همانند روز سوم

·   هربرش نان به اندازه یک کف دست است.

 

میان وعده صبح:

یک لیوان شیر - یک عدد کیک کوچک یا سه عدد بیسکوئیت ساده (ترجیحا تهیه شده از آرد کامل گندم مثل ساقه طلاقی)

 

ناهار:

روزاول: برنج پخته (6 قاشق غذاخوری) - خورش قورمه سبزی حاوی دو تکه گوشت خورشتی (هرتکه به اندازه یک قوطی کبریت) - یک کاسه کوچک ماست - یک عدد پرتقال.

روزدوم: برنج پخته (6 قاشق غذاخوری) - 60 گرم جوجه کباب بدون استخوان - یک عدد گوجه فرنگی - 5 گرم کره - یک کاسه کوچک ماست - یک عدد سیب.

روزسوم: برنج پخته (6 قاشق غذاخوری) - 60 گرم کباب برگ - یک عدد گوجه فرنگی- 5 گرم کره - یک کاسه کوچک ماست - دو عدد نارنگی.

روزچهارم: یک برش نان سنگک - خوراک مرغ حاوی 60 گرم مرغ (یک ران مرغ)، هویج و سیب زمینی پخته، یا خوراک گوشت قلقلی حاوی 2 عدد گوشت قلقلی (هریک به اندازه 30 گرم) و هویج و سیب زمینی پخته - یک کاسه کوچک ماست-  یک عدد موز کوچک.

روزپنجم: 6 قاشق غذاخوری عدس پلو - 60 گرم گوشت چرخ کرده- 5 گرم کره - یک کاسه کوچک ماست - سبزی خوردن - 1 عدد پرتقال.

روزششم: 6 قاشق غذاخوری برنج پخته - خورش کدو یا بادنجان حاوی 60 گرم مرغ و یک عدد کدو یا بادنجان - یک کاسه ماست - 2 عدد نارنگی.

 

برنامه  یغذایی کودکان 4 تا6 سال:

بــا تــوجـه بـه اینکه میزان انرژی مورد نیاز روزانهی این گروه سنی در حدود 1800 کیلوکالریست، برنامه غذایی ذیل به گونه ای تنظیمشده است که حداقل 60 درصد نیازهای کالریکی این کودکان در طی 3 وعده یصبحانه، میان وعده صبح و ناهار تأمین شود:

 

صبحانه:

روزاول: دو برش نان سنگک یا 6 برش نان لواش - یک عدد تخم مرغ آب پز - 10 گرم کره  -چای شیرین

روزدوم: دو برش نان سنگک یا 6 برش نان لواش - 45 گرم پنیر - چای شیرین

روزسوم: دو برش نان سنگک یا 6 برش نان لواش - 20 گرم عسل یا مربا - 10 گرم کره - چای

روز چهارم: همانند روز اول

روز پنجم: همانند روز دوم

روز ششم: همانند روز سوم

·   هربرش نان به اندازه یک کف دست است.

 

میان وعده صبح:

یک لیوان شیر - یک عدد کیک کوچک یا سه عدد بیسکوئیت ساده (ترجیحا تهیه شده از آرد کامل گندم)  -یک عدد سیب یا پرتقال

 

ناهار:

روزاول: 10 قاشق غذاخوری برنج پخته - خورش قورمه سبزی حاوی دو تکه گوشت خورشتی (هرتکه به اندازه یک قوطی کبریت) - یک کاسه کوچک ماست - یک عدد پرتقال.

روزدوم: 10 قاشق غذاخوری برنج پخته - 60 گرم جوجه کباب بدون استخوان - یک عدد گوجه فرنگی - 5 گرم کره - یک کاسه کوچک ماست- یک عدد سیب.

روزسوم: 10 قاشق غذاخوری برنج پخته - 60 گرم کباب برگ - یک عدد گوجه فرنگی - 5 گرم کره - یک کاسه کوچک ماست - دو عدد نارنگی.

روزچهارم: یک ونیم برش نان لواش - خوراک مرغ حاوی 60 گرم مرغ (یک عدد را äمرغ) یا خوراک گوشت قلقلی حاوی 2 عدد گوشت قلقلی (هریک به اندازه 30 گرم) - یک عدد سیب زمینی و هویج پخته - یک کاسه کوچک ماست- یک عدد موز کوچک.

روزپنجم: 10 قاشق غذاخوری عدس پلو - 60 گرم گوشت چرخ شده- 5 گرم کره- یک کاسه کوچک ماست- سبزی خوردن - یک عدد پرتقال.

روزششم: 10 قاشق غذاخوری برنج پخته - خورش کدو یا بادنجان حاوی 60 گرم مرغ (یک ران مرغ) و یک عدد کدو یا بادنجان - یک کاسه ماست - دو عدد نارنگی.

 

برنامه  یغذایی کودکان 7 تا10 سال:

بـا تـوجه به این که میزان انرژی مورد نیاز روزانه این گروه سـنـی در حدود 2000 کیلوکالریست ، برنامه غذایی ذیل به گونه ای تنظیم شده که حداقل 60 درصد نیازهای کالریکی این کودکان با مصرف سه وعده یصبحانه، میان وعده صبح و ناهار تأمین شود.

 

صبحانه:

روزاول: دو برش نان سنگک یا 6 برش نان لواش - یک عدد تخم مرغ آب پز - 10 گرم کره  -چای شیرین

روزدوم: دو برش نان سنگک یا 6 برش نان لواش -45گرم پنیر - چای شیرین.

روزسوم: دو برش نان سنگک یا 6 برش نان لواش -20 گرم عسل یا مربا - 10 گرم کره - چای

روز چهارم: همانند روز اول

روز پنجم: همانند روز دوم

روز ششم: همانند روز سوم

·   هربرش نان به اندازه یک کف دستاست.

 

میان وعده صبح:

یک لیوان شیر - یک عدد کیک کوچک یا سه عدد بیسکوئیت ساده (ترجیحا تهیه شده از آرد کامل گندم) یک عدد سیب یا دو عدد نارنگی یا یک عدد موز کوچک

ناهار:

روزاول: برنج پخته (12 قاشق غذاخوری) - خورش قورمه سبزی حاوی سه تکه گوشت خورشتی (هرتکه به اندازه یک قوطی کبریت) - یک کاسه کوچک ماست - یک عدد پرتقال.

روزدوم: برنج پخته (12 قاشق غذاخوری) - 90 گرم جوجه کباب بدون استخوان - یک عدد گوجه فرنگی - 5 گرم کره - یک کاسه کوچک ماست- یک عدد سیب.

روزسوم: برنج پخته (12 قاشق غذاخوری) - 90 گرم کباب برگ - یک عدد گوجه فرنگی - 5 گرم کره - یک کاسه کوچک ماست - دو عدد نارنگی.

روزچهارم: دو برش نان سنگک یا 6 برش نان لواش - خوراک مرغ حاوی 90 گرم مرغ (نصف سینه مرغ) یا خوراک گوشت قلقلی حاوی سه عدد گوشت قلقلی (هریک به اندازه 30 گرم) - یک عدد سیب زمینی کوچک و هویج پخته - یک کاسه کوچک ماست - یک عدد موز کوچک.

روزپنجم: 12 قاشق غذاخوری عدس پلو - 90 گرم گوشت چرخ کرده - 5 گرم کره - یک کاسه کوچک ماست- سبزی خوردن - یک عدد پرتقال.

روزششم: 12 قاشق غذاخوری برنج پخته- خورش کدو یا بادنجان حاوی 90 گرم مرغ ( نصف سینه مرغ) و یک عدد کدو یا بادنجان - یک کاسه ماست - دو عدد نارنگی.

 

نکا Êقابل توجه در تغذیه کودکان:

·   در مورد کودکان 1 تا 2 ساله ای که همچنان از شیر مادر یا شیرخشک تغذیه می کنند لازم است که زمان مصرف شیر پس از وعده غذایی اصلی و قبل از صرف میوه باشد.

·   با توجه به اهمیت مصرف شیر و لبنیات در برنامه یغذایی کودکان، به مادران در مورد ارائه ی شیر در میان وعده  یعصر و قبل از خواب، و همچنین مصرف ماست در وعده شام آموزشهای لازم داده شود.

·   در تهیه یغذای کودکان از فلفل، ادویه و یا چاشنیهای تند استفاده نکنید.

·   درمورد کودکان کم سن و سال تر (12 تا 18 ماهه) مصرف غذاهای فوق در صورتی مجازست که کودک از قبل با آنها آشنا شده باشد.

·   نان  سنگک و بربری نسبت به نانهای دیگر ارجحیت دارند.

·   گوشت مصرفی کاملا لخم، (ترجیحا قسمتهای ماهیچه ای) و مرغ و ماهی بدون پوست مصرف گردد.

·   از شیر و ماست 5/2 درصد چربی جهت تغذیه کودکان استفاده شود.

 


نویسنده:  مینا مینایی تاريخ : پنجشنبه ٢٢ اردیبهشت ۱۳٩٠ | ۱۱:٢٥ ‎ق.ظ | نویسنده : Faezeh | نظرات ()

 از چه زمانی باید به کودک از غذای خانواده داد؟

از حوالی یکسالگی باید بطور تدریجی کودک را با انواع غذاهایی که افراد خانواده مصرف می کنند آشنا کرد. از این زمان باید کودک از شش گروه غذایی اصلی یعنی گروه نان و غذات، گروه شیر و لبنیات، گروه گوشت و تخم مرغ و حبوبات و گروه میوه ها وگروه سبزیها استفاده کند. بطور کلی از سال دوم زندگی ذائقه کودک با غذای خانواده شکل می گیرد بنابراین بهتر است از تهیه غذاهای شور و پرادویه خودداری کنید و سعی کنید از سرخ کردن غذا بویژه با حرارت زیاد و به مدت طولانی پرهیز کنید. آشنایی کودک با غذای خانواده باید تدریجی باشد بطوری که بعد از گذشت مدت زمان کوتاهی نیاز به تهیه غذای مخصوص و جداگانه برای کودک نباشد.

 نکات مهم در تغذیه کودک در سال دوم

-         گنجایش معده کودک در مقایسه با افراد بزرگسال کمتر است و با مقدار کمی غذا خیلی سریع سیر می شود. از طرف دیگر کودک در حال رشد است و معمولا" دائما" در حال فعالیت و مشغول بازی است پس نیاز او به انرژی و مواد غذایی زیاد است.

-         در سال دوم زندگی هنوز شیر مادر منبع عمده تأمین انرژی و سایر مواد مغذی کودک است در نتیجه همچنان بر تغذیه با شیر مادر تأکید می شود ولی باید توجه داشت که شیر بعد از صرف وعده های غذا به کودک داده شود.

-         اگر چه کودک از غذای سفره خانوار می تواند استفاده کند ولی هنوز باید تغییراتی در غذا داد تا هضم آن آسانتر شود مثلا" گوشت خورش را نرم و له کرد یا برنج را بصورت کته آماده نمود.

-         از پایان یکسالگی می توان سفیده تخم مرغ را به صورت کاملا" پخته و سفت شده برای کودک از مقدار کم شروع کرد و بتدریج بر مقدار آن افزود تا به یک سفیده کامل برسد و سپس یکروز در میان می توان یک تخم مرغ کامل به کودک داد.

-         در این سن همچنان مصرف قطره مولتی ویتامین یا A+D و آهن باید ادامه داشته باشد.

-         نباید انتظار داشته باشید که کودکان نیز مانند بزرگسالان فقط صبحانه، ناهار و شام بخورند بلکه باید بخصوص بعد از سال اول زندگی حتی تا 5 سالگی حداقل روزانه 5 وعده غذا بخورند.

 مصرف نمک را در غذای کودک محدود کنید.

به منظور پیشگیری از ابتلا به بیماریهای قلبی، عروقی توصیه می شود که در تمام دوران زندگی به ویژه دوران کودکی و نوجوانی از مقادیر بسیار کم نمک آن هم هنگام طبخ غذا استفاده شود و از افزودن نمک به غذا در سر میز یا سفره جدا" خودداری گردد.

 برنامه غذایی کودکان بالاتر از یکسال

کودکان 1 تا 5 سال همچنان دوران رشد را سپری می کنند، بنابراین نیاز به مقدار انرژی و پروتئین و سایر مواد مغذی با افزایش سن کودک بیشتر می شود. برای تأمین کلیه مواد مغذی مورد نیاز کودکان، برنامه غذایی آنان باید شامل ترکیبی از مواد مغذی مختلف از 4 گروه اصلی غذایی باشد. گروههای اصلی غذایی عبارتند از گروه نان و غلات که انرژی و مقداری پروتئین مورد نیاز کودک را تأمین می کند - گروه شیر و لبنیات که کلسیم، فسفر و پروتئین را تأمین می کند و برای رشد اسکلت و استحکام استخوانها و دندانها لازمند - گروه گوشت، حبوبات و تخم مرغ که پروتئین و سایر مواد مغذی مورد نیاز کودک را تأمین می کند و برای رشد او لازمند و گروه سبزیها و میوه ها که ویتامین ها و املاح مورد نیاز کودک را تأمین می کنند.

 در تغذیه کودکان 5-1 سال چه نکاتی را باید رعایت کرد؟

-         در تغذیه کودک از ظرف و قاشق تمیز (قاشق مرباخوری برای کوچکترها و قاشق غذاخوری برای کودکان بزرگتر) استفاده کنید.

-         قبل از غذا دادن به کودک دستها و صورت کودک را بشویید.

-         آب و مایعات را با فنجان یا لیوان تمیز به کودک بدهید.

-         در غذا دادن به کودک صبور باشید و آرام آرام به کودک غذا بدهید.

-         در صورتی که کودک تمایل به خوردن غذای خاصی ندارد هرگز او را مجبور به غذا خوردن نکنید و سعی کنید با تغییر مزه و یا نحوه طبخ آن را مجددا" به کودک بدهید و در صورتیکه باز هم علاقه ای به خوردن آن غذا نشان نداد، چند روزی از دادن آن غذا صرف نظر کرده و مجددا" به برنامه غذایی کودک اضافه کنید.

-         هنگام غذا دادن به کودک با او با آرامش و محبت صحبت کنید تا زمان غذا خوردن برای کودک خوشایند باشد و خاطره خوشی از غذا خوردن در ذهن کودک ایجاد شود.

-         مقدار غذای هر وعده کودک را با افزایش سن کودک بیشتر کنید.

-         بمقدار غذایی که کودک می خورد توجه کنید، برای هر کودک یک بشقاب جداگانه در نظر بگیرید.

-         با افزایش سن کودک برای غذا خوردن به کودک استقلال بدهید و بتدریج فقط مقدار و نحوه غذا خوردن کودک را نظارت و او را به خوردن ترغیب کنید.

-         برای غذا خوردن کودک به او جایزه ندهید بلکه برای ترغیب او به غذا خوردن از طعم غذا تعریف کنید.

-         به کودک اجازه دهید غذا خوردن را خودش تجربه کند حتی اگر مقداری غذا هنگام خوردن ریخته شود و یا دست و لباسهای خود را کثیف کند.

-         از دادن تنقلات بی ارزش قبل از غذا و بین وعده ها به کودک خودداری کنید.

 

 نویسنده:  فریبا کلاهدوز تاريخ : پنجشنبه ٢٢ اردیبهشت ۱۳٩٠ | ۱۱:۱٠ ‎ق.ظ | نویسنده : Faezeh | نظرات ()

بسم الله الرحمن الرحیم

به قول مامانم که بچه خوش خور تو خانواده ما نایابه. همه بد غذا و بهانه گیر بودند الا این جانب که مثل اینکه دخترم هم به خودم رفته.
البته قبول دارم  زهرا ماشاءالله بد غذا نیست ولی مامان خوبی هم داره!!!!!!!!! که حسابی حوصله می کنه و بهش میرسه.

اینم خانم خانما در مراحل مختلف صرف غذا:

ابتدا تعارف و امتناع

 

بعد اقدام عملی

اینم پوره سیب زمینی با دستورش تو وبلاگ دستپختهای منتاريخ : دوشنبه ۱٩ اردیبهشت ۱۳٩٠ | ۱:٥٠ ‎ق.ظ | نویسنده : Faezeh | نظرات ()

 

بد غذایی در کودک نوپا  

 

علل و روشهای مقابله چرا کودک از خوردن امتناع می کند و چه باید کرد؟ امتناع کودک از خوردن ممکن است به دلایل زیر باشد: فعالیت زیاد و در نتیجه خستگی فعالیت کم و در نتیجه کمتر گرسنه شدن نخوابیدن کم بودن فاصله بین تنقلات با غذاهای اصلی اظهار نظر مبنی بر دوست نداشتن غذا توسط بزرگترها. اما در عین حال این امر ممکن است وسیله ای باشد که کودک می خواهد عدم وابستگی و استقلالش را نشان دهد. این خود بخشی از مراحل تکامل اوست.

 

والدین اگر هیجان زده باشند و به کودک فشار بیاورند سبب کندی جریان ترشح معده کودک و مانع از هضم غذای وی می شوند. بعلاوه کودک از توجه والدین لذت می برد و می آموزد که امتناع از خوردن، یکی از راه های جلب توجه آنان است. کودک معمولا غذای بخصوصی را برای مدتی دوست دارد و بعد ممکن است به غذای دیگری علاقه نشان دهد.

 

 یعنی کودک غذایی را که تا دیروز دوست داشت و می خورد، امروز از خوردنش امتناع می کند. در این مورد، والدین با تغییراتی از قبیل تغییر در درجه حرارت و یا نوع پخت، یا شکل غذا (به عنوان مثال دادن شیر گرم یا سرد، دادن تخم مرغ آب پز یا نیمرو و... ) و تعریف و تمجید از غذا می توانند آن را مورد پسند و دلخواه کودک کنند. اگر کودک باز هم از خوردن امتناع کرد، والدین باید صبور باشند و کودک را به اجبار وادار به خوردن نکنند و پس از تمام شدن غذا، بشقاب او نیز با سایر بشقاب ها برداشته شود.

 

بدین ترتیب هم کودک یاد می گیرد که زمان صرف غذا نامحدود نیست و هم باعث می شود در وعده غذایی بعد، به اندازه کافی گرسنه باشد و غذا بخورد. نتایج مطالعات نیز نشان داده است که دریافت انرژی هر کودک از یک وعده غذایی به وعده دیگر بسیار متفاوت است ولی کل انرژی دریافتی روزانه بطور قابل توجهی ثابت است.

 

 بدین معنی که معمولا کودک کمبود کالری و مواد مغذی در یک وعده را، در وعده بعد جبران می کند. لذا وظیفه والدین انتخاب و ارائه مواد غذایی مغذی و مناسب است. اگر کودک به خوردن بعضی از غذاها علاقه نشان نمی دهد چه باید کرد؟

 

 اگر کودک علاقه کافی برای خوردن بعضی از انواع غذاها را ندارد مادر باید آن غذا را به روش های مختلف درست کند تا همان ماده غذایی با مزه و طعم جدید مورد استفاده کودک قرار گیرد و اگر باز هم از خوردن امتناع کرد می توان از جانشین های آن ماده غذایی استفاده نمود.

 

بعضی از مادران شکایت دارند که کودکشان گوشت تکه یا تخم مرغ نمی خورد و یا شیر کم می خورد و یا شیرینی زیاد طلب می کند. در زیر چند پیشنهاد برای راهنمایی این مادران اورده شده است. برای کودکانی که گوشت تکه ای نمی خورند: بهتر است گوشت را به قطعات بسیار کوچک و ریز تقسیم کنید که به خوبی پخته شود مثلا به صورت حلیم گندم درآید. قطعات بسیار ریز گوشت را مخلوط با حبوبات کاملا بپزید و نرم کنید. همراه با یک قاشق غذا خوری روغن زیتون و یک قاشق مرباخوری آب لیمو ترش یا آب نارنج تازه به کودک بدهید.

 

 گوشت چرخ کرده را به صورت کوفته قلقلی درآورید یا به صورت مخلوط با گوجه فرنگی بجای سس روی ماکارونی بریزید یا کتلت (مخلوط کوشت و سیب زمینی و تخم مرغ) به شکل های کوچک و زیبا تهیه کنید و یا به صورت مخلوط با آب گوجه فرنگی و لوبیا و برنج (لوبیا پلو) بپزید. از گوشت مرغ یا ماهی استفاده کنید. اگر کودک هیچیک از انواع گوشت را نمی خورد از جانشین های آن استفاده کنید؛ مثل زرده تخم مرغ، سفیده تخم مرغ، عدس، پنیر با بادام یا گردو، لوبیا چیتی پخته شده، بادام زمینی بدون پوست، شیر و ماست.

 

 برنج را در آب گوشت یا مرغی که می پزید بریزید و به صورت کته نرم، با انواع سبزی ها یا عدس ، به او بدهید. کودکانی که اصلا گوشت نمی خورند باید از نظر دریافت آهن مورد توجه باشند. برای کودکانی که تخم مرغ سفت شده را نمی خورند: تخم مرغ سفت شده را با کمی کره یا شیر نرم کنید.

 

 زرده و سفیده تخم مرغ را بزنید و داخل سوپ بریزید و بگذارید چند جوش بزند. زرده و سفیده تخم مرغ را با کمی شیر (2 قاشق غذاخوری) مخلوط کرده و در روغن بپزید (خاگینه) سیب زمینی پخته شده و تخم مرغ سفت شده را رنده کنید و به آن کمی کره یا روغن زیتون بزنید (تقریبا مثل سالاد الویه ولی بدون سس مایونز) یا به آن ماست و روغن زیتون یا کمی شیر اضافه کنید.

 

 تخم مرغ را بزنید و با نصف استکان ماست در ته قابلمه ای که برای او کته درست می کنید بریزید (مثل ته چین) ماکارونی را بپزید، آب کش کنید، یک تخم مرغ را بزنید و با یک استکان شیر مخلوط کنید، کمی پنیر در آن رنده کنید و با ماکارونی دم کنید. تخم مرغ را بزنید و با کمی خامه و آب لیمو به سوپ او اضافه کنید و بگذارید بپزد (از مصرف تخم مرغ خام یا نیم پز پرهیز کنید).

 

 برای کودکانی که شیر مادر یا هیچ شیر دیگری را نمی خورند: ماست را جانشین شیر کنید و دوغ و ماست را در وعده های غذایی کودک بگنجانید. در بعضی از غذاها از شیر استفاده کنید. مثلا آرد و کره و شیر را به سوپ اضافه کنید. ماکارونی و شیر و پنیر درست کنید. به کودک شیر برنج و فرنی بدهید.

 

با شیر و کره و پنیر و کمی آرد، سس درست کنید و روی ماکارونی یا روی سبزی های پخته شده بریزید. برای کودکانی که سبزی یا میوه نمی خورند: کودکان ممکن است در این سن یک نوع میوه یا سبزی را نخورند و نوع دیگر را بهتر بپذیرند. هر کدام را که بهتر می خورند بیشتر بدهید. اما گهگاه سبزی ها یا میوه هایی را که نمی خورند باز امتحان نموده و پیشنهاد کنید.

 

سبزی هایی مثل کرفس و هویج را بپزید (نه خیلی زیاد که له شود بلکه کمی ترد باشد) و بگذارید کودک آن را با دست بردارد و بخورد. سبزی ها را ریز کرده و در سوپ او بریزید. کمی ماست چکیده بر روی سبزی های پخته بریزید یا سبزی را با نان و پنیر به او بدهید.

 

 اگر میوه نمی خورد، آن را رنده کرده یا به تکه های کوچک تقسیم کنید و با کمی خامه یا ژله به او بدهید (مثل سالاد میوه)؛ یا در تهیه ژله به جای آب، آب میوه بریزید؛ یا ژله درست کنید و تکه های بسیار کوچک میوه را به ژله اضافه نمائید (فراموش نکنید میوه و سبزی ها را قبل از مصرف خوب شسته و ضد عفونی نمائید).

 

 برای کودکانی که شیرینی زیاد می خورند: چون عادت به خوردن مواد شیرین از کودکی ایجاد می شود، لذا برای پیشگیری از ایجاد این عادت باید: خرید شیرینی و درست کردن غذاهای شیرین را کاهش دهید.

 

در غذاهای شیرینی که استفاده می کنید، شکر کمتری استفاده نمائید. مواد شیرین مثل بستنی و شکلات را به عنوان جایزه به کودک ندهید بلکه مقدار کمی از آن را جزو برنامه غذاییش بگذارید. از عکس برگردان یا برچسب های رنگی بعنوان جایزه استفاده کنید. مراقب دندان های کودک نیز باشید و بعد از مصرف مواد شیرین حتما دندان های او را مسواک بزنید.

 تاريخ : دوشنبه ۱٢ اردیبهشت ۱۳٩٠ | ۱٢:٤٦ ‎ب.ظ | نویسنده : Faezeh | نظرات ()

بسم الله الرحمن الرحیم

بهار آمد.
زمستان برای بچه داری هم خوبه هم بد ولی بهار همه اش خوبی و خوبیه.
وقتی هوا گرمترک میشه و لباسهای بچه ها سبک تر، تازه می بینی چقدر گلت رشد کرده و بزرگ شده. تا زمستون و سرما هست انگار رشدش دیده نمیشه.
گل باغ زندگی هم مثل طبیعت تو بهار تند و تند رشد میکنه و میشکفه. 
زهرا چند قدم راه میره و برای جلب توجه هم شده بعضی وقت ها خودش رو پا می ایسته و دست میزنه. 

زهرا 13 ماهه شد.

حالا از خودش اراده برای مخالفت و حتی اعمال خشونت حساب شده پیدا کرده. حالتی که خاص دوران یک سالگی  و ازش به استقلال طلبگی یاد میکنند. خود محور کوچولوی ما البته دختر خیلی مهربونیه. 

این روزهای بهاری پارک می رود.

سرسره سوار می شود.

و برای تفریح و تنوع با نی شیر پاستوریزه هم میخورد.

زهرای ما بزرگتر شده است. باید باور کنیم.تاريخ : پنجشنبه ۱ اردیبهشت ۱۳٩٠ | ۱٠:٠٢ ‎ق.ظ | نویسنده : Faezeh | نظرات ()

بسم الله الرحمن الرحیم

کمی دیر ولی بالاخره فرصت شد و پای کامپیوتر نشستم برای آماده کردن عکسهای نوروزیمان.
زهرا امسال با ما در سرزمین پدری اش سال 90 را آغاز کرد و همه خوشحال و شاد از حضور این عضو جدید خانواده. (البته نا گفته نماند یک دختر عمه هم تو راهه که تا چند روزه دیگه از سفر میرسه و به جمع خانواده می پیونده.)

زهرا در هواپیما!!!!
دخترمامان موقع نشستن هواپیما گوشش گرفته بود و حسابی گریه کرد. فقط مونده بود خلبان بغل بگیردش و آرومش کنه. بعد از پرواز هرکس ما رو میدی میگفت " اون بچه ای که گریه میکرد این بود؟!" 

 

زهرای سرما خورده و کلافه حوصله هفت سین و این مراسمات رو نداشت. یک عکس درست حساب هم نداریم ازش با هفت سین و دید و باز دیدها.

 

 

زهرا در کنار پامچال ها و سیکاسهای حیاط خونه مامان بزرگ.

 

 

اگرچه تمام سفر سرماخورده بود و بی حوصله ولی تو چهار دست و پا رفتن حرفه ای شد.

 تاريخ : پنجشنبه ۱ اردیبهشت ۱۳٩٠ | ٩:٤۱ ‎ق.ظ | نویسنده : Faezeh | نظرات ()
.: Weblog Themes By VatanSkin :.