با توجه به اینکه میزان انرژی مورد نیاز روزانه این گروه سنی در حدود 1300 کیلوکالریست، برنامه غذایی ذیل به گونه ای تنظیم شده است که حداقل 60 درصد نیازهای کالریکی این کودکانبا مصرف 3 وعده ی صبحانه، میان وعده صبح و ناهار تأمین شود:

 صبحانه:

روزاول: یک برش نان سنگک یا 3 برش نان لواش - یک عدد تخم مرغ آب پز - چای شیرین

روزدوم: یک برش نان سنگک یا 3 برش نان لواش-30 گرم پنیر (به اندازه یک قوطی کبریت) - چای شیرین

روزسوم: یک برش نان سنگک یا 3 برش نان لواش -10گرم عسل یا مربا (یک قاشق غذاخوری سرصاف) - چای

روز چهارم: همانند روز اول

روز پنجم: همانند روز دوم

روز ششم: همانند روز سوم

·   هربرش نان به اندازه یک کف دست است.

 

میان وعده صبح:

یک لیوان شیر - یک عدد کیک کوچک یا سه عدد بیسکوئیت ساده (ترجیحا تهیه شده از آرد کامل گندم مثل ساقه طلاقی)

 

ناهار:

روزاول: برنج پخته (6 قاشق غذاخوری) - خورش قورمه سبزی حاوی دو تکه گوشت خورشتی (هرتکه به اندازه یک قوطی کبریت) - یک کاسه کوچک ماست - یک عدد پرتقال.

روزدوم: برنج پخته (6 قاشق غذاخوری) - 60 گرم جوجه کباب بدون استخوان - یک عدد گوجه فرنگی - 5 گرم کره - یک کاسه کوچک ماست - یک عدد سیب.

روزسوم: برنج پخته (6 قاشق غذاخوری) - 60 گرم کباب برگ - یک عدد گوجه فرنگی- 5 گرم کره - یک کاسه کوچک ماست - دو عدد نارنگی.

روزچهارم: یک برش نان سنگک - خوراک مرغ حاوی 60 گرم مرغ (یک ران مرغ)، هویج و سیب زمینی پخته، یا خوراک گوشت قلقلی حاوی 2 عدد گوشت قلقلی (هریک به اندازه 30 گرم) و هویج و سیب زمینی پخته - یک کاسه کوچک ماست-  یک عدد موز کوچک.

روزپنجم: 6 قاشق غذاخوری عدس پلو - 60 گرم گوشت چرخ کرده- 5 گرم کره - یک کاسه کوچک ماست - سبزی خوردن - 1 عدد پرتقال.

روزششم: 6 قاشق غذاخوری برنج پخته - خورش کدو یا بادنجان حاوی 60 گرم مرغ و یک عدد کدو یا بادنجان - یک کاسه ماست - 2 عدد نارنگی.

 

برنامه  یغذایی کودکان 4 تا6 سال:

بــا تــوجـه بـه اینکه میزان انرژی مورد نیاز روزانهی این گروه سنی در حدود 1800 کیلوکالریست، برنامه غذایی ذیل به گونه ای تنظیمشده است که حداقل 60 درصد نیازهای کالریکی این کودکان در طی 3 وعده یصبحانه، میان وعده صبح و ناهار تأمین شود:

 

صبحانه:

روزاول: دو برش نان سنگک یا 6 برش نان لواش - یک عدد تخم مرغ آب پز - 10 گرم کره  -چای شیرین

روزدوم: دو برش نان سنگک یا 6 برش نان لواش - 45 گرم پنیر - چای شیرین

روزسوم: دو برش نان سنگک یا 6 برش نان لواش - 20 گرم عسل یا مربا - 10 گرم کره - چای

روز چهارم: همانند روز اول

روز پنجم: همانند روز دوم

روز ششم: همانند روز سوم

·   هربرش نان به اندازه یک کف دست است.

 

میان وعده صبح:

یک لیوان شیر - یک عدد کیک کوچک یا سه عدد بیسکوئیت ساده (ترجیحا تهیه شده از آرد کامل گندم)  -یک عدد سیب یا پرتقال

 

ناهار:

روزاول: 10 قاشق غذاخوری برنج پخته - خورش قورمه سبزی حاوی دو تکه گوشت خورشتی (هرتکه به اندازه یک قوطی کبریت) - یک کاسه کوچک ماست - یک عدد پرتقال.

روزدوم: 10 قاشق غذاخوری برنج پخته - 60 گرم جوجه کباب بدون استخوان - یک عدد گوجه فرنگی - 5 گرم کره - یک کاسه کوچک ماست- یک عدد سیب.

روزسوم: 10 قاشق غذاخوری برنج پخته - 60 گرم کباب برگ - یک عدد گوجه فرنگی - 5 گرم کره - یک کاسه کوچک ماست - دو عدد نارنگی.

روزچهارم: یک ونیم برش نان لواش - خوراک مرغ حاوی 60 گرم مرغ (یک عدد را äمرغ) یا خوراک گوشت قلقلی حاوی 2 عدد گوشت قلقلی (هریک به اندازه 30 گرم) - یک عدد سیب زمینی و هویج پخته - یک کاسه کوچک ماست- یک عدد موز کوچک.

روزپنجم: 10 قاشق غذاخوری عدس پلو - 60 گرم گوشت چرخ شده- 5 گرم کره- یک کاسه کوچک ماست- سبزی خوردن - یک عدد پرتقال.

روزششم: 10 قاشق غذاخوری برنج پخته - خورش کدو یا بادنجان حاوی 60 گرم مرغ (یک ران مرغ) و یک عدد کدو یا بادنجان - یک کاسه ماست - دو عدد نارنگی.

 

برنامه  یغذایی کودکان 7 تا10 سال:

بـا تـوجه به این که میزان انرژی مورد نیاز روزانه این گروه سـنـی در حدود 2000 کیلوکالریست ، برنامه غذایی ذیل به گونه ای تنظیم شده که حداقل 60 درصد نیازهای کالریکی این کودکان با مصرف سه وعده یصبحانه، میان وعده صبح و ناهار تأمین شود.

 

صبحانه:

روزاول: دو برش نان سنگک یا 6 برش نان لواش - یک عدد تخم مرغ آب پز - 10 گرم کره  -چای شیرین

روزدوم: دو برش نان سنگک یا 6 برش نان لواش -45گرم پنیر - چای شیرین.

روزسوم: دو برش نان سنگک یا 6 برش نان لواش -20 گرم عسل یا مربا - 10 گرم کره - چای

روز چهارم: همانند روز اول

روز پنجم: همانند روز دوم

روز ششم: همانند روز سوم

·   هربرش نان به اندازه یک کف دستاست.

 

میان وعده صبح:

یک لیوان شیر - یک عدد کیک کوچک یا سه عدد بیسکوئیت ساده (ترجیحا تهیه شده از آرد کامل گندم) یک عدد سیب یا دو عدد نارنگی یا یک عدد موز کوچک

ناهار:

روزاول: برنج پخته (12 قاشق غذاخوری) - خورش قورمه سبزی حاوی سه تکه گوشت خورشتی (هرتکه به اندازه یک قوطی کبریت) - یک کاسه کوچک ماست - یک عدد پرتقال.

روزدوم: برنج پخته (12 قاشق غذاخوری) - 90 گرم جوجه کباب بدون استخوان - یک عدد گوجه فرنگی - 5 گرم کره - یک کاسه کوچک ماست- یک عدد سیب.

روزسوم: برنج پخته (12 قاشق غذاخوری) - 90 گرم کباب برگ - یک عدد گوجه فرنگی - 5 گرم کره - یک کاسه کوچک ماست - دو عدد نارنگی.

روزچهارم: دو برش نان سنگک یا 6 برش نان لواش - خوراک مرغ حاوی 90 گرم مرغ (نصف سینه مرغ) یا خوراک گوشت قلقلی حاوی سه عدد گوشت قلقلی (هریک به اندازه 30 گرم) - یک عدد سیب زمینی کوچک و هویج پخته - یک کاسه کوچک ماست - یک عدد موز کوچک.

روزپنجم: 12 قاشق غذاخوری عدس پلو - 90 گرم گوشت چرخ کرده - 5 گرم کره - یک کاسه کوچک ماست- سبزی خوردن - یک عدد پرتقال.

روزششم: 12 قاشق غذاخوری برنج پخته- خورش کدو یا بادنجان حاوی 90 گرم مرغ ( نصف سینه مرغ) و یک عدد کدو یا بادنجان - یک کاسه ماست - دو عدد نارنگی.

 

نکا Êقابل توجه در تغذیه کودکان:

·   در مورد کودکان 1 تا 2 ساله ای که همچنان از شیر مادر یا شیرخشک تغذیه می کنند لازم است که زمان مصرف شیر پس از وعده غذایی اصلی و قبل از صرف میوه باشد.

·   با توجه به اهمیت مصرف شیر و لبنیات در برنامه یغذایی کودکان، به مادران در مورد ارائه ی شیر در میان وعده  یعصر و قبل از خواب، و همچنین مصرف ماست در وعده شام آموزشهای لازم داده شود.

·   در تهیه یغذای کودکان از فلفل، ادویه و یا چاشنیهای تند استفاده نکنید.

·   درمورد کودکان کم سن و سال تر (12 تا 18 ماهه) مصرف غذاهای فوق در صورتی مجازست که کودک از قبل با آنها آشنا شده باشد.

·   نان  سنگک و بربری نسبت به نانهای دیگر ارجحیت دارند.

·   گوشت مصرفی کاملا لخم، (ترجیحا قسمتهای ماهیچه ای) و مرغ و ماهی بدون پوست مصرف گردد.

·   از شیر و ماست 5/2 درصد چربی جهت تغذیه کودکان استفاده شود.

 


نویسنده:  مینا مینایی تاريخ : پنجشنبه ٢٢ اردیبهشت ۱۳٩٠ | ۱۱:٢٥ ‎ق.ظ | نویسنده : Faezeh | نظرات ()
.: Weblog Themes By VatanSkin :.