دوچرخه سواری رسمی

بسم الله الرحمن الرحیم

زهرا دیگه چرخ کمکی دوچرخه اش رو باز کرده و رسما دوچرخه سواری میکنه و انگار بال در آورده

هرصبح و شب ما هم برای ذوق دخترمون آواره پارک های شهریماز خود راضی

ولی دیدن اشتیاقش خیلی دلچسبه

/ 0 نظر / 74 بازدید