مطالعه در دوران بارداری 3

 معرفی یک کتاب خوب

 

مصاف بی‌پایان با شیطان

نوشته دکتر فتح‌الله نجارزادگان

چاپ چهارم، ویرایش دوم، موسسه بوستان کتاب قم، 1386.

این کتاب به قلم دکتر نجارزادگان  در دو بخش کلی و 10 فصل نگاشته شده که با زبان امثال و اشعار و بهره‌گیری از آیات و روایات، نوعی برخورد استراتژیک (راهبردی) با موضوع شیطان و مبارزه با او را ترسیم کرده است.

نگارنده در پیشگفتار کتاب با بهره‌گیری از آیه 6 سوره فاطر ، در واقع علت نامگذاری (وجه تسمیه) کتاب را روشن ساخته است. اگرچه در ادامه به تفصیل از علل دشمنی و لزوم مبارزه با شیطان سخن به میان آمده است. چرایی دشمنی شیطان با انسان با استفاده از آیات و روایات و امثال و اشعار در پیشگفتار به طور خلاصه آمده است و برخورد انسان با این دشمن را به کارزاری تشبیه کرده است که نیازمند شناخت دشمن در گام اول و سپس اتخاذ شیوه مناسب مبارزه در گام دوم می‌باشد.

بخش اول کتاب، شامل 7 فصل است، با عنوان کلی شناخت دشمن، که ابتدا در فصل اول به بررسی کارنامه زندگی شیطان می‌پردازد. در این فصل علت آغاز دشمنی شیطان با انسان از آیات و روایات بیان می‌شود و به حکمت مهلت یافتن او نیز اشاره می‌شود. در فصل دوم از بخش اول، مشابه مباحث مدیریت استراتژیک به تجزیه و تحلیل محیط بیرونی پرداخته و توان و گستره فعالیت شیطان  مورد بررسی قرار گرفته است. آیا شیطان در شعاع مشخصی توان فعالیت دارد یا می‌تواند از دایره فعالیت‌هایش گام را فراتر بگذارد؟ پاسخ به این سوال در این فصل با توجه به آیات و روایات تشریح شده است. در فصل سوم این بخش به یکی از مهمترین موارد تجزیه و تحلیل دشمن یعنی هدف‌های او پرداخته می‌شود. و در فصل چهارم سیاست‌های اصولی دشمن در دستیابی به هدف‌های مشخص شده دسته بندی شده است: سیاست هجوم همه جانبه، سیاست کمین و بهره‌گیری از غفلت، سیاست گام به گام و تدریجی، سیاست پیگیری و دوام و سیاست هجوم جمعی. در این زمینه آیات و روایات جهت تشریح هریک از این موارد، ذکر شده است. پس از بیان سیاست‌های دشمن، مهارت‌ها و تجهیزات او در فصل پنجم بخش اول آمده است. مهارت‌هایی همچون زینت‌گری و صحنه‌پردازی، پندار‌های باطل، آرایش رفتارهای زشت، وسوسه، پرداخت آرزوها و . . . که هرکدام با تجهیزات خاصی اعمال می‌شوند. در فصل بعدی کمینگاه‌ها و گلوگاه‌های خطر دشمن بیان می‌شود. کمینگاه‌هایی همچون عجب، حسادت، یاس و نا امیدی و . . . که در بیان این موارد نیز استناد به آیات و روایات متعددی شده است. در فصل آخر این بخش حال کسانی بیان می‌شود که وجودشان به تسخیر شیطان درآمده و به اسارت گرفته شده‌اند و به رفتار و معامله شیطان با اسیرانش اشاره دارد. خصوصیات روحی این اسیران ذکر می‌شود و خواسته‌های دشمن از اسیرانش را نام ‌می‌برد.

بخش دوم کتاب که پس از شناخت از دشمن در بخش اول آمده است، به کارزار و نحوه مبارزه با دشمن می‌پردازد. در واقع پس از تجزیه و تحلیل محیط خارجی به تجزیه و تحلیل محیط داخلی یعنی سرمایه‌ها و توانایی‌های انسان در این کارزار می‌پردازد و سپس به انتخاب استراتژی مناسب و اجرای آن می‌پردازد. در فصل اول سرمایه‌های مبارزه به دو دسته سرمایه‌های بیرونی همچون وحی و راهنمایان بیرونی و سرمایه‌های درونی همچون عقل تقسیم بندی شده است. سپس توانمندی‌های انسان همچون شناخت موقعیت درونی و بیرونی، عبرت از پیشینیان و . . . مورد بررسی قرار گرفته است. در فصل دوم از بخش دوم، سیاست‌های اصولی در مبارزه با دشمن بیان شده است. نگارنده اتخاذ این سیاست‌ها را بر اساس توانمندی‌ها و اهداف و با کمک از منبع پر فیض قرآن به چند دسته تقسیم کرده است: نگهبانی، استحکامات، کنترل ورود و خروج، محاسبه و ارزیابی. بعد از آن به واکنش‌های مناسب و درخور در برابر وسوسه‌ها و اقدامات دشمن اشاره می‌کند. در فصل نهایی این کتاب، شیوه‌ها و راه‌کارهای عملی مبارزه بیان شده است. پاسخ به این سوال که از کجا شروع کنیم و ادامه را چیست؟ مواردی همچون کاوش و بازنگری در حوزه جان، لایروبی آلودگی‌ها، درمان بیماری‌هایی مثل عجب و . . . ، تصحیح اندیشه‌ها و تعمیق باورها از دسته‌اند.

 

/ 0 نظر / 27 بازدید