الو

سلام

بچه های عصر ارتباطات:

زهرا: خب یک زنگ بزنم به دوستم احوالشو بپرسم . . .
آها اول گوشی رو بردارم و شماره بگیرم

 زهرا: بی زحمت برید بیرون میخوام تنها صحبت کنم. مرسی

 

/ 1 نظر / 5 بازدید
مامان زهرا نازنازی

دنیا را برایتان شاد شاد و شادی را برایتان دنیا دنیا آرزو مندم هر روزتان نوروز . . . سال ۱۳۹۰ مبارک