من یک نوزادم ...

من یک نوزادم ...

 

 

من یک نوزادم ؛ نگاهم کن باچشمانم دنبالت می کنم.

من یک نوزادم ؛ درآغوشم گیر گرمایت راحس می کنم.

من یک نوزادم ؛گرمم نگه دار احساس راحتی می کنم.

من یک نوزادم ؛رهایم کن باشوق به سویت می شتابم.

من یک نوزادم ؛ برایم بنواز گوش می دهم .

من یک نوزادم ؛ درگوشم نجوا کن صدایت را پاسخ می دهم.

من یک نوزادم ؛ به گریه ام توجه کن به پشتیبانیت دل می بندم.

من یک نوزادم ؛ در آغوشم گیر آرام می شوم.

من یک نوزادم ؛ دستانم را لمس کن انگشتانت رامی گیرم .

من یک نوزادم ؛ بامن حرف بزن از تویاد می گیرم.

من یک نوزادم ؛ به من عشق بورز با تمام وجودم به تو عشق می ورزم.

من یک نوزادم ؛ برایم دعا کن روحم را در می یابم .

دکتر مارگرت (پگ )کاکس


/ 0 نظر / 36 بازدید