هفته سی ام بارداری من

 

بسم الله الرحمن الرحیم

الحمدالله وارد هفته ۳۰ بارداریم شدم و حرکتهای دخترمون همدم تنهایی هامه.
صبح تا ۱۱ تنهام که البته اغلب می خوابم. 
برا نماز ظهر مامان و گاهی مریم یا فهیمه میان پیشم.
ناهار رو با مامان و بابا می خورم چون محمد کارخونه ناهار می خورن.
و منتظر می مونم تا ساعت ۵ صدای کلیدهای محمد بیاد و در و باز کنه.

خدایا کمکمون کن.
نا امید نکن این همه چشمهای منتظر رو.

 

 

 

/ 0 نظر / 41 بازدید