عید فطر 91 و 30 ماهه شدن زهرا

بسم الله الرحمن الرحیم

مزرع سبز فلک دیدم و داس مه نو

یادم از کشته خویش آمد و هنگام درو

ماه رمضان تابستانی امسال هم گذشت با روزهای طولانی و گرم و شبهای کوتاه و به یادماندنیش. شب های کوتاهی که خواب به چشمانم نمی آمد و تا خودم را می یافتم سحر شده بود و سفره سحری و دعای سحر.

زهرا هم 30 ماهه شد. یعنی دو سال و نیم تمام و مثل همیشه همراه ا تغییرات محسوسی در خلق و خو و رفتارهایش. بازهم تکامل و بزرگ شدنش و بازهم حیرانی من در ابتدای این تغییر رفتارها از عکس العمل های مناسبتر. مادر بودن اکتیو یعنی همین که با کودکت تغییر کنی و بزرگ شوی. مطاق نیازهای هر مرحله از رشدش.

دو ساله نیمه شدنش همراه اب حساس و احساساتی شدن و البته پرحرفی و حواس جمعی بیشتر. زهرا پر از سوال و هر توضیحی هم که بدهی از با سوال دیگری مواجه می شوی. 

چرا ماشین عقب عقب میره؟ چرا نی نی گریه می کنه؟ و . . . 

/ 0 نظر / 36 بازدید