فرزندم در نه ماهگی چه کارهایی می تواند انجام دهد؟

فرزندم در نه ماهگی چه کارهایی می تواند انجام دهد؟

مهارتها

کارهایی که کودک می تواند انجام دهد.

بینایی

·         با اشتیاق به اطاف خود می نگرد.

·         والدین را می شناسد و متوجه ورود و خروج انها می گردد.از شش ماهگی کودک با خروج شما از اتاق واکنش نشان می دهد.

·         اشیای کوچک را می بیند و به آنها دست میزند؛مثلا تزئینات روی کیک را با انگشت اشاره اش آزمایش می کند.

شنوایی

·         متوجه صداهای خارج از اتاق مانند پارس سگ، عبور ماشین یا زنگ در می گردد.

·         به طرف صدا می چرخد و محل تولید صدا را تشخیص می دهد و با صدا کردن اسم صورتش را به طرف صدا برمی گرداند.

کلامی

·         قادر است یک یا دو کلمه مانند "ماما" یا "دادا" را بگوید اما لزوما این کلمات را در موقع مناسب یا با مفهوم واقعی آن به کار نمی برد. به عبارت دیگر،کلمات غیر اختصاصی و نامفهوم است و با خودش این صداها را در می آورد.

هماهنگی اندامها

·         قادر است با انگشت اشاره و شست خود اشیا را بگیرد.

·         با انگشت اشاره خود اشیا را بررسی و وارسی می کند.

·         می تواند اشیا را به اراده خود رها کند.

·         می تواند شیا را از این دست به آن دست کند.

کنترل اعضای بدن

·         می تواند به مدت یک دقیقه یا شاید کمی بیشتر بنشیند.

·         قادر است دهنگامی که نشسته است،خود را حرکت دهد.

·         سعی می کند بایستد،اما دوباره نشستن برایش سخت است.

·         قادر است بخزد یا مانند کماندوها با کمک شکم و آرنج خود روی زمین حرکت کند.

ادراک کلی

·         با شنیدن صدای خود واکنش نشان می دهد.

·         بدنبال توپی که قل می خورد می رود.

رفتار اجتماعی و عاطفی

·         به والدین خود احساس نزدیکی می کند و به هردو یا یکی از آنها وابسته می شود و در نبودن آنها یا پرستارش ناآرامی می کند.

·         می تواند دستش را به علامت خداحافظی تکان دهد.

·         میزان توجه و دقت وی افزایش می یابد.

 

 

منبع: پرورش و نگهداری نوزادان و کودکان/ دکتر احمد شاه فرهت و همکاران


 

 

/ 0 نظر / 167 بازدید