تمرین ایستادن

بسم الله الرحمن الرحیم

بعد از نشستن حالا نوبت ایستادنه.

طفلک بچه ام چند بار هم بدجوری زمین خورده. ولی تا زمین نخوریم که بزرگ نمیشیم.چشمک

تا میاد خودشو از جایی بگیره جو میگیردش و دستاشو ول میکنه. یواش یواش میفهمه که اگه دستشو ول کنه زمین میخوره ولی چون ما مواظبشیم و با خنده خنده میگیریمش فکر میکنه بازیه و هی دستشو ول میکنه.

در همین عکس زیر لحظاتی بعد با صورت خورد به اینه ولی به روی خودش هم نیاورد و مبهوت به ما نگاه میکرد ولی گریه نکرد.

/ 1 نظر / 25 بازدید